Voor wie

Sint-Gabriël is een woon- en leefgemeenschap voor 65-plussers die door fysieke beperkingen niet langer thuis kunnen wonen. De meeste van onze bewoners zijn oudere personen zonder dementie. Toch beschikken we eveneens over een kleine afdeling die plaats biedt aan 10 bewoners met dementie.

We richten ons tot:

  • Zorgbehoevende oudere personen
  • Oudere personen met dementie

De aanvraag gebeurt tijdens een kennismakingsgesprek na afspraak met de sociaal verpleegkundige Jessica Vossen, op het nummer 03 240 05 00 of via e-mail: jessica.vossen(at)gza.be.

Tijdens het gesprek geven we u alle nodige informatie over het verblijf en de zorgverlening in het rusthuis. We vragen dan ook de nodige inlichtingen over de kandidaat-bewoner en we geven hem/haar een rondleiding in het woonzorgcentrum. Indien u voor een opname kiest, plaatsen we de kandidaat-bewoner op de wachtlijst.